โครงการสนับสนุน SMEs-OTOP และ ครัวไทยในรัฐปีนัง ภายใต้ชื่องาน “Experience Thailand” วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2022 ณ The galleria, BSG Property

โครงการสนับสนุน SMEs-OTOP และ ครัวไทยในรัฐปีนัง ภายใต้ชื่องาน “Experience Thailand” วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2022 ณ The galleria, BSG Property

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 984 view

              สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดโครงการสนับสนุน SMEs - OTOP และครัวไทยในรัฐปีนัง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากผู้ประกอบการ SMEs ไทย และรักษาความนิยมสินค้าไทยในหมู่ผู้บริโภคชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติในรัฐปีนังที่ชื่นชอบประเทศไทย มีกำลังซื้อสูง นิยมใช้ของดี มีคุณภาพ และราคาสมเหตุผล

              ทั้งยัง ยกระดับมาตรฐานอาหารไทยและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในปีนังได้พัฒนาคุณภาพ รายการอาหาร และการนำเสนออาหารในรูปแบบต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรักษาความนิยมอาหารไทยในรัฐปีนังและพื้นที่ใกล้เคียง

              เป็นการเร่งฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศในยุคหลังโควิด-19 และช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้สามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ