ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ. สงขลา และเข้าพบ นอภ. หาดใหญ่ เยี่ยมชมพื้นที่เศรษฐกิจ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา Rubber City และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้าน ศก.การค้าและการลงทุนระหว่าง จ.สงขลาและเมืองปีนัง
นาย Ong Kheng Chuan ประธานคณะกรรมการด้านการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของ PCTH จะนำคณะผู้แทนเดินทางเยือนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค. 2566 โดยมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ. สงขลา และเข้าพบ นอภ. หาดใหญ่และพบหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมพื้นที่เศรษฐกิจ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา Rubber City และศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน ศก.การค้าและการลงทุนระหว่าง จ.สงขลาและเมืองปีนัง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของปีนังในฐานะเมืองมรดกโลก (World Heritage City) โดย PCTH ได้เชิญ กสญ. ร่วมเดินทางไปกับคณะในครั้งนี้ด้วย
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด

4 เม.ย. 2566

วันหยุดราชการ ปี 2566 / Office's Holidays 2023

24 มี.ค. 2566

คำสั่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มอบหมายให้กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ปฏิบัติหน้าที่แทนในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

29 ก.ย. 2565

Announcement on Visa Application

2 ก.พ. 2564

ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักกงสุลใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 (SCOPE OF LANDSCAPE WORKS AND METHODS STATEMENT TO BE CARRIED OUT BASED ON PLAN SUBMITTED)

29 ม.ค. 2564

วันหยุดราชการ ปี 2564 / Office's Holidays 2021

29 ม.ค. 2564

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในต่างประเทศ พ.ศ. 2562
ดูทั้งหมด