สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง (Penang)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
(Penang)

ที่ตั้ง

No. 1, Jalan Tunku Abdul Rahman, 10350 Penang, Malaysia

เบอร์ติดต่อ

(604) 226-8029, 226-9484, 228-6784VOIP: 520721,520722,520723

แฟ็กซ์

(604) 226-3121,226-2533 ** หากโทรจากประเทศไทยใช้ (007-604)

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นายรัชฎา จิวาลัย
(MR. RASCHADA JIWALAI)

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- นางสาวสุรัชญา พลาวงศ์
(MISS SURATCHAYA PALAWONGSE)

Consul
(Consul)

- นางสาวพิมพ์เดือน นาควิโรจน์
(MISS. PIMDUAN NAGAVIROJ)

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นางสาวทองวิไล ขาววิเศษ
(MISS THONGVILAI KAOVISES)