ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักกงสุลใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 (SCOPE OF LANDSCAPE WORKS AND METHODS STATEMENT TO BE CARRIED OUT BASED ON PLAN SUBMITTED)

ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักกงสุลใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 (SCOPE OF LANDSCAPE WORKS AND METHODS STATEMENT TO BE CARRIED OUT BASED ON PLAN SUBMITTED)

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,593 view

0001_(45) 0002_(25)   0003_(3)  

เอกสารประกอบ

SCOPE_OF_LANDSCAPE_WORKS_AND_METHODS_STATEMENT.pdf
Invitation_letter_for_participating_in_tendering_Lanscaping_Project_of_RTCG_s_residence.pdf