นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง พร้อมทั้งนายวุฒิโรตม์ รัตนะสิงห์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล พบหารือกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งรัฐเกดะห์ของมาเลเซีย (JIM)

นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง พร้อมทั้งนายวุฒิโรตม์ รัตนะสิงห์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล พบหารือกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งรัฐเกดะห์ของมาเลเซีย (JIM)
2,429 view

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังนายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง พร้อมทั้งนายวุฒิโรตม์ รัตนะสิงห์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล พบหารือกับผู้อำนวยการกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งรัฐเกดะห์ของมาเลเซีย (JIM) และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 นาย  เพื่อหารือด้านการส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งรัฐเกดะห์ของมาเลเซีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ