งานสัปดาห์​ส่งเสริมพระพุทธศาสนา​ "Blessing for the Hearts" วันที่​ 26​ มิถุนายน​ 2565​ ณ​ Harmonico Penang

งานสัปดาห์​ส่งเสริมพระพุทธศาสนา​ "Blessing for the Hearts" วันที่​ 26​ มิถุนายน​ 2565​ ณ​ Harmonico Penang

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 800 view

    ด้วยนายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าร่วมเป็นประธานในงานสัปดาห์​ส่งเสริมพระพุทธศาสนา​ "Blessing for the Hearts" วันที่​ 26​ มิถุนายน​ 2565​ ณ​ Harmonico Penang พร้อมทั้งมีพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ Kai Zhao Yudtadhammo โดยมีผู้พุทธศาสนิกชนไทยในรัฐปีนังและเขตอาณาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

     

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ