บุคคลสำคัญเดินทางมาแสดงความอาลัย ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง