สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง จัดงานบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 9.00-15.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ร่วมกับ Hui Yin She Metta Blood Donation Group และ Penang Forward Sports Club จัดงานบริจาคโลหิต ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี YB.Daniel Gooi Zi Sen, YB.Wong Yuee Harng และ YB.The Lai Heng มาร่วมเป็นเกียรติภายในงาน มีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 588 ราย ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 454 ถุง โดยมีโรงพยาบาลในเกาะปีนัง 3 แห่ง ได้มาให้บริการรับบริจาคโลหิต ได้แก่ Island  Hospital, Lam Wah Ee Hospital และ Penang General Hospital blood_donation1