ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
Thailand's new visa measurements now effective.
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด

17 ก.ค. 2567

Thailand's new visa measurements now effective.

2 ก.ค. 2567

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ร่วมกับรพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จัดการสัมมนาหัวข้อ Medical Tourism in Thailand

4 เม.ย. 2566

วันหยุดราชการ ปี 2566 / Office's Holidays 2023

24 มี.ค. 2566

คำสั่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มอบหมายให้กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ปฏิบัติหน้าที่แทนในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

29 ก.ย. 2565

Announcement on Visa Application

2 ก.พ. 2564

ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักกงสุลใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 (SCOPE OF LANDSCAPE WORKS AND METHODS STATEMENT TO BE CARRIED OUT BASED ON PLAN SUBMITTED)
ดูทั้งหมด