ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 และวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด

17 ม.ค. 2566

วันหยุดราชการ ปี 2566 / Office's Holidays 2023

29 ก.ย. 2565

Announcement on Visa Application

2 ก.พ. 2564

ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักกงสุลใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 (SCOPE OF LANDSCAPE WORKS AND METHODS STATEMENT TO BE CARRIED OUT BASED ON PLAN SUBMITTED)

29 ม.ค. 2564

วันหยุดราชการ ปี 2564 / Office's Holidays 2021

29 ม.ค. 2564

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในต่างประเทศ พ.ศ. 2562

11 มี.ค. 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : COVID-19
ดูทั้งหมด