วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 58,079 view

 

ประเทศมาเลเซีย : รัฐปีนัง

กัวลาลัมเปอร์ : เมืองโกตาบารู : รัฐปีนัง
ข้อมูลเบื้องต้น : รัฐปีนัง
   
ที่ตั้ง รัฐปีนังประกอบด้วย เกาะปีนังและบริเวณซึ่งเรียกว่า Province Wesllesley หรือ Seberang Prai หรือ Butterworth ปัจจุบันมีสะพาน Penang bridge เชื่อมระหว่างรัฐปีนังและเกาะปีนัง
พื้นที่ 1,031 ตร.กม.
เมืองหลวง Georgetown ตั้งอยู่บนเกาะปีนัง
ประชากร 1.45 ล้านคน
ภูมิอากาศ ค่อนข้างร้อนและชื้นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซียส
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 3.7 ริงกิต 
1 ริงกิต เท่ากับ 10 บาท

ทางอากาศ
ท่าอากาศ Bayan Lepas ปีนัง โดยสายการบินไทย เปิดบริการทุกวัน กรุงเทพฯ - ปีนัง

ทางรถไฟ
สถานีรถไฟ Butterworth ปีนัง เปิดบริการทุกวัน กรุงเทพฯ - ปีนัง

เรือโดยสาร
Penang port เดินทางจากจังหวัดสตูลมายังเกาะลังกาวี

รถโดยสาร
มีบริการรถตู้โดยสารจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มายังปีนังทุกวัน ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

การเข้าเมือง
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยและหนังสือเดินทางมาเลเซีย สามารถเดินทางระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย เพื่อการท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา และสามารถพำนักอยู่ในประเทศได้เป็นเวลา 30 วัน

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

 • Bukit Kayu Hitam รัฐเคดาห์ (เวลาทำการ 06.00-24.00 น.) ตามเวลาท้องถิ่น ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา
 • Padang Besar รัฐเปอร์ลิส (เวลาทำการ 06.00-22.00 น.) ตามเวลาท้องถิ่น ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา (ทางรถยนต์) Padang Besar รัฐเปอร์ลิส (ทางรถไฟ) เปิดทำการตามเวลาของขบวนรถไฟ ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
 • Wang Kelian รัฐเปอร์ลิส (เวลาทำการ 06.00-18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน อ.ควนโดน จ. สตูล
 • Rantau Panjang รัฐกลันตัน (เวลาทำการ 06.00-22.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สุไหงโกลก จ. นราธิวาส
 • Pangkalan Kubur รัฐกลันตัน (เวลาทำการ 06.00-18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สุไหงโกลก จ. นราธิวาส
 • Bukit Berapit, Kroh รัฐเปรัค (เวลาทำการ 06.00-18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เบตง จ.ยะลา

เงินตรา

 • ผู้ที่มีถิ่นพำนักและผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซีย ได้รับอนุญาตให้นำเงินมาเลเซียเข้าและออกจากประเทศมาเลเซียได้เป็นจำนวนไม่เกินคนละ 1,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณหนึ่งหมื่นบาท
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศ (เงินสด และเช็คเดินทาง) ซึ่งผู้ที่มีถิ่นพำนักและผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซียนำเข้ามาในประเทศมาเลเซีย
 • ผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซียได้รับอนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศ (เงินสด และเช็คเดินทาง) ออกนอกประเทศได้ไม่เกินคนละ 10,000 ริงกิต
 • หากประสงค์จะนำเงินตราต่างประเทศ (เงินสด และเช็คเดินทาง) ออกนอกประเทศมาเลเซียเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนด สามารถขออนุญาตได้ที่
  Exchange Control Development
  Bank Negara Malaysia Jalan Dato'Onn 50480
  Kuala Lumpur
  โทรศัพท์ (603) 291-6473, 292-8736, 298-8044
  ext. 8052 / 8194 / 8276 โทรสาร (603) 293-7732
  ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศมาเลเซียต้องสำแดงรายการเกี่ยวกับจำนวนเงินซึ่งมีอยู่ในขณะเดินทาง

ข้อควรระวัง รัฐบาลมาเลเซียกำหนดบทลงโทษประหารชีวิต กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธ

รัฐเคดาร์

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ทางตอนเหนือของมาเลเซีย โดยทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศไทยด้านจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา โดยมีแม่น้ำชางลางแบ่งเขตกับรัฐเปอลิส ทิศใต้ได้มีแม่น้ำแบ่งเขตกับรัฐปีนัง และมีแม่น้ำเกรียนแบ่งเขตกับรัฐเปรัค ทิศตะวันออกจรดรัฐเปรัค
พี้นที่ 9,426 ตร.กม.
เมืองหลวง Alor Setar

ประชากร     1.77 ล้านคน                                                  

การคมนาคม

ทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติที่เกาะลังกาวี และมีสนามบินภายในประเทศที่ Alor Setar
ทางรถยนต์ มี Super Highway จาก ด่าน Bukit Kayu Hitam ไปยังเมือง Johore Baharu (North-South Highway)
ทางเรือ มีท่าเรือกัวลาเคดาห์ไปยังเกาะลังกาวี

สภาพเศรษฐกิจ

     เดิมเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย ต่อมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและมีนโยบายพัฒนารัฐเคดาห์ให้เป็นรัฐอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีเขตอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น Bukit Kayu Hitam Industrial Estate IKS DEDA Park และ Kulim Hi Tech Park

รัฐเปอร์ลิส

ที่ตั้ง เป็นรัฐที่เล็กที่สุดของมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับจังหวัดสตูลและสงขลา ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับรัฐเคดาห์ และมีชายฝั่งทะเลติดต่อช่องแคบมะละกา
พี้นที่ 810 ตร.กม.
เมืองหลวง Kangar
ภูมิอากาศ  มรสุมร้อนชื้น (Tropical Monsoon) มีอุณหภูมิระหว่าง 21-32 องศาเซลเซียส                                 

ประชากร     217,900 คน               

การคมนาคม

ทางรถยนต์ จากด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา กับด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย
ด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล กับด่านวังเกลียน
ทางรถไฟ ด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลาและด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส

สภาพเศรษฐกิจ

     เดิมเป็นรัฐเกษตรกรรมและต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้พัฒนาเป็นภาคอุตสาหกรรม มีเขตอุตสาหกรรม 4 เขต คือ Jelawi Light Industrial Estate, Chuping Heavy Industrial Estate ,Kuala Perlis Industrial Estate และ Pedang Besar Industrial Estate

สำหรับคนไทยที่ประสบปัญหาในรัฐปีนัง รัฐเคดาร์ และรัฐเปอร์ลิส โปรดติดต่อ

 

 
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
(Royal Thai Consulate General, Penang)
No. 1 Jalan Tunku Abdul Rahman 10350 Penang
โทรศัพท์ (604) 226-8029, 226-9484
โทรสาร (604) 226-3121,226-2533
E-mail : [email protected]
เวลาทำการ 09.00-12.00 น. และ 14.00-16.30 น. 
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052