นาย Ooi Chok Yan CEO ของ Penang Global Tourism (PGT) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

นาย Ooi Chok Yan CEO ของ Penang Global Tourism (PGT) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,621 view

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นาย Ooi Chok Yan, CEO ของ Penang Global Tourism (PGT) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างไทย-ปีนัง ในลักษณะ cross promotion / one trip two destinations รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงฮาลาล เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังยุคโควิด-19 

 

On 17 March 2021 Mr. Ooi Chok Yan, CEO of Penang Global Tourism (PGT), pays a courtesy call on His Excellency Mr. Raschada Jiwalai, Consul-General, at the Royal Thai Consulate-General, Penang, discussing tourism promotion between Thailand-Penang, including cross promotion, one trip two destinations campaign and halal tourism, in order to revive tourism business and boost up economic growth after post Covid-19 pandemic.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ