กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ย. 2565

| 1,313 view

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของจำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ซึ่งจัดโดยชมรมครัวไทยและชุมชนชาวไทยในปีนังที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า The Salvation Army Penang Children's Home รัฐปีนัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า The Salvation Army Penang Children's Home รัฐปีนัง ดำเนินการโดยองค์กรการกุศลของคริสเตียน ปัจจุบันดูแลเด็กชายอายุระหว่าง 6 – 18 ปี จำนวน 20 คน ในแต่ละเดือน สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและดูแลเด็กประมาณ 4,000 – 6,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยได้รับเงินบริจาคจากภาคเอกชนและองค์กรการกุศล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ