กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

30 ก.ค. 2563

697 view

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของจำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ซึ่งจัดโดยชมรมครัวไทยและชุมชนชาวไทยในปีนังที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า The Salvation Army Penang Children's Home รัฐปีนัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า The Salvation Army Penang Children's Home รัฐปีนัง ดำเนินการโดยองค์กรการกุศลของคริสเตียน ปัจจุบันดูแลเด็กชายอายุระหว่าง 6 – 18 ปี จำนวน 20 คน ในแต่ละเดือน สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและดูแลเด็กประมาณ 4,000 – 6,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยได้รับเงินบริจาคจากภาคเอกชนและองค์กรการกุศล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ