พิธีมอบเครื่อง Negative Pressure SWAB Unit COVID-19

พิธีมอบเครื่อง Negative Pressure SWAB Unit COVID-19

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มิ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,030 view

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้บริจาคเครื่อง “Negative Pressure SWAB Unit COVID-19” จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ Penang Health Department ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) โดยมีนาย Chow Kon Yeow มุขมนตรีรัฐปีนัง และนายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นสักขีพยานในพิธีฯ ดังกล่าว

นาย Chow Kon Yeow ได้กล่าวว่า การบริจาคในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างรัฐปีนังกับไทยที่มีมาอย่างยาวนาน

เครื่อง Negative Pressure SWAB Unit COVID-19 จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด–19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการแยกพื้นที่ทีมแพทย์กับคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค นวัตกรรมดังกล่าวได้เสริมความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของมาเลเซียที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวหน้าอีกด้วย

รัฐปีนังเป็นแห่งแรกในต่างประเทศที่บริษัท เอสซีจีฯ ได้มอบเครื่อง Negative Pressure SWAB Unit COVID-19 ให้ โดยรัฐปีนังจะนำเครื่องดังกล่าวไปติดตั้งที่ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ