กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมือง Seberang Perai รัฐปีนัง

กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมือง Seberang Perai รัฐปีนัง

13 ก.พ. 2563

518 view

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dato’ Sr Hj Rozali bin Hj Mohamad นายกเทศมนตรีเมือง Seberang Perai รัฐปีนัง ณ ห้องรับรองสภาเทศบาลเมือง Seberang Perai (Seberang Perai City Council)

          กงสุลใหญ่ฯ และนายกเทศมนตรีได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง Seberang Perai และไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

          ในช่วงค่ำ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาล Luna lights Wonderland นิทรรศการแสงไฟ LED แห่งใหญ่ในมาเลเซีย ณ สวนสาธารณะ Upcycle Bandar Perda เมือง Seberang Perai รัฐปีนัง

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ