กงสุลใหญ่ร่วมงานเปิดเทศกาล Chinese New Year ที่ Bukit Mertajam ปีนัง (ฝั่งบัตเตอร์เวิร์ธ)

กงสุลใหญ่ร่วมงานเปิดเทศกาล Chinese New Year ที่ Bukit Mertajam ปีนัง (ฝั่งบัตเตอร์เวิร์ธ)

20 ม.ค. 2563

458 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ