กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ร่วมกิจกรรมขี่จักรยานที่เขต Balik Pulau

กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ร่วมกิจกรรมขี่จักรยานที่เขต Balik Pulau

14 ม.ค. 2563

416 view
         เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และนักศึกษาฝึกงานจำนวน 7 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม City Ride Goes Eco at Balik Pulau 5th ที่ศูนย์การกีฬาและสันทนาการเขต Balik Pulau (Kompleks Sukan Balik Pulau) เมืองปีนัง โดยมีนาย Chow Kon Yeow มุขมนตรีรัฐปีนังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน ได้จัดขึ้นที่เขต Balik Pulau ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติที่สำคัญ ทำให้ผู้เข้าร่วมเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ตามทุ่งนาและเส้นทางธรรมชาติตามเส้นทางขี่จักรยานซึ่งมีระยะทาง 32 กิโลเมตร
         วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ การส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมภาพลักษณ์ของรัฐปีนังในการเป็นเมืองแห่งการขี่จักรยานและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ โดยรัฐปีนังมีคำขวัญคือ “สีเขียว สะอาด ปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ