Thai Festival 2019 ที่ Penang

Thai Festival 2019 ที่ Penang

21 ส.ค. 2562

560 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง จัดเทศกาล Thai Festival 2019 ที่ Penang

​​            เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดกิจกรรม Thai Festival 2019 ที่ห้างสรรพสินค้า Straits Quay โดยได้รับเกียรติจากทางมุขมนตรีรัฐปีนังนาย Chow Kon Yeow มาเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้าและอาหารไทย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากไทย โดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

          ในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศไทยด้วย โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในปีนัง จึงได้เชิญองค์กรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น มูลนิธิพุทธTzu Chi และ องค์กรเอ็นจีโอ Tenaganita มาร่วมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานมีการส่งเสริมให้ลดการใช้ถุงพลาสติก และการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกและกำจัดขยะที่ย่อยสลายได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Greener Penang ของรัฐบาลปีนังด้วย

          ทั้งนี้ มีผู้สนใจทั้งชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นและนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก ไปร่วมงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการจากไทยมาร่วมออกร้านกว่า 30 ร้าน (จาก 38 ร้าน) และในปีนี้ ชมรมครัวไทยในปีนังก็ได้มาร่วมออกร้านด้วย เช่นกัน


 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ