โครงการนำผู้ประกอบการ/สินค้าฮาลาลไทยเข้าร่วมงาน “11th Penang International Halal Showcase & Conference 2022” (PIHEC) วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2022 ณ ศูนย์การประชุม Setia Spice Convention Centre, Penang

โครงการนำผู้ประกอบการ/สินค้าฮาลาลไทยเข้าร่วมงาน “11th Penang International Halal Showcase & Conference 2022” (PIHEC) วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2022 ณ ศูนย์การประชุม Setia Spice Convention Centre, Penang

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 1,186 view

      สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าร่วมจัดงาน Penang International Halal Expo & Conference (PIHEC) 
     
งาน PIHEC เป็นงานนิทรรศการแสดงสินค้า/บริการฮาลาลในระดับนานาชาติที่ใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาค มีผู้ประกอบการจากภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันตก และยุโรป และเป็นเวทีสำหรับให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลที่มีศักยภาพในการเสาะหาและส่งเสริมสินค้าและบริการฮาลาล ทั้งยัง เป็นงานที่มีการนำเสนอพัฒนาการที่สำคัญ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์/บริการฮาลาล นอกจากนี้ยังมีช่วง business matching เป็นโอกาสผู้ประกอบการไทยสามารถเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการ เพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศได้

      โดยทางสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้นำผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าที่มีเครื่องหมายฮาลาล เพื่อจัดแสดง จำหน่าย และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ