นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ. สงขลา และเข้าพบ นอภ. หาดใหญ่ เยี่ยมชมพื้นที่เศรษฐกิจ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา Rubber City และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้าน ศก.การค้าและการลงทุนระหว่าง จ.สงขลาและเมืองปีนัง

นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ. สงขลา และเข้าพบ นอภ. หาดใหญ่ เยี่ยมชมพื้นที่เศรษฐกิจ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา Rubber City และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้าน ศก.การค้าและการลงทุนระหว่าง จ.สงขลาและเมืองปีนัง

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มี.ค. 2566

| 2,714 view

นาย Ong Kheng Chuan ประธานคณะกรรมการด้านการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของ PCTH นำคณะผู้แทนเดินทางเยือนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค. 2566 โดยมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ. สงขลา เข้าพบ นอภ. หาดใหญ่และพบหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมพื้นที่เศรษฐกิจ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา Rubber City และศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน ศก.การค้าและการลงทุนระหว่าง จ.สงขลาและเมืองปีนัง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของปีนังในฐานะเมืองมรดกโลก (World Heritage City) โดย PCTH ได้เชิญ กสญ. ร่วมเดินทางไปกับคณะในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ