สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้รับเมตตาจากพระอธิการเนื่อม อาวุธธมโม เจ้าอาวาสวัดเตราะปาดัง (Charok Padang) ในการสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือชุมชนไทยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรัฐปีนัง และรัฐในเขตอาณา

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้รับเมตตาจากพระอธิการเนื่อม อาวุธธมโม เจ้าอาวาสวัดเตราะปาดัง (Charok Padang) ในการสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือชุมชนไทยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรัฐปีนัง และรัฐในเขตอาณา

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,743 view

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้รับเมตตาจากพระอธิการเนื่อม อาวุธธมโม เจ้าอาวาสวัดเตราะปาดัง (Charok Padang) เมืองเซะ รัฐเกดะห์ ในการสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องดื่ม และถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือชุมชนไทยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรัฐปีนัง และรัฐในเขตอาณา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ 28 กรกฎาคม​ 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ