สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 และวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 และวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 3,035 view

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดปิ่นบังอรใน โดยมีนายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด 20 คน ประกอบด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ลูกจ้างท้องถิ่น พสกนิกรชาวไทยและครอบครัว จากนั้น ได้มีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ