พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,766 view

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วัดไชยมังคลาราม รัฐปีนัง โดยมีนายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 25 คน ประกอบด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ลูกจ้างท้องถิ่น พสกนิกรชาวไทยและครอบครัว ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ