นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่นอกราชอาณาจักรไทย" ให้กับจาจารย์และนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่นอกราชอาณาจักรไทย" ให้กับจาจารย์และนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 637 view

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.00 น. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษา รวมจำนวน 43 คน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและเข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อ "บทบาทสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่นอกราชอาณาจักรไทย" โดยมีนายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ