ระบบจองคิวทำหนังสือเดินทาง

ระบบจองคิวทำหนังสือเดินทาง

14 ต.ค. 2563

ระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง โดยสามารถเลือกวันและเวลาได้ตามความสะดวก ทั้งนี้ สกญ. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จองคิวกรอกข้อมูลเพื่อจองคิวเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

สามารถจองคิวทำหนังสือเดินทางได้แล้ววันนี้ ที่ : https://forms.gle/wK1q8ELXhnyMCqXQA